Поръчай

Условия за ползване

Онлайн магазинът MotornoMaslo.BG е собственост на Илиев Бизнес Груп ЕООД, гр.София, ЕИК: 202366354, управител Николай Илиев.

MotornoMaslo.BG има право във всеки един момент да прави промени в публикуваните материали, цени, описания, снимки и услуги. Някои от стоките може да не се предлагат в момента и да не са налични. MotornoMaslo.BG не носи никаква отговорност и при никакви обстоятелства за каквито и да е щети причинени от използването на този сайт, както и щети възникнали от употребата на неподходящи продукти за вашето превозно средство.

Всички марки, знаци и символи са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици. Цената на стоките е с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цените на стоките.

Начините за поръчка и доставка и цените за доставка са описани в меню "Доставка". Плащането на стоките става при получаване. Потребителя има право да се откаже от поръчаната стока в 14 дневен срок от получаването и в случай, че стоката не е използвана и не е нарушена опаковката и етикетите. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера.

Всеки потребител който извършва действия в разрез със закона ще се докладва и разследва от съответните органи. MotornoMaslo.BG декларира, че ще използва лични данни на потребителите само във връзка с доставката и информирането им.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки