Поръчай

Политика за лични данни

Илиев Бизнес Груп ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Илиев Бизнес Груп ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

- Ваше изрично получено съгласие като клиент;
- на изпълнение на задълженията на Илиев Бизнес Груп ЕООД по договор с Вас;
- законово задължение, което се прилага спрямо Илиев Бизнес Груп ЕООД;
- за целите на легитимни интереси на Илиев Бизнес Груп ЕООД или на трета страна.

Илиев Бизнес Груп ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Илиев Бизнес Груп ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- Точност и актуалност на данните;
- Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
- Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Илиев Бизнес Груп ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Илиев Бизнес Груп ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

- създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
- обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
- обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Илиев Бизнес Груп ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство.

Илиев Бизнес Груп ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Илиев Бизнес Груп ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Илиев Бизнес Груп ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Илиев Бизнес Груп ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Илиев Бизнес Груп ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Илиев Бизнес Груп ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Илиев Бизнес Груп ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Илиев Бизнес Груп ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от Илиев Бизнес Груп ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Илиев Бизнес Груп ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

- личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
- Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Илиев Бизнес Груп ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Илиев Бизнес Груп ЕООД;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Илиев Бизнес Груп ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- Илиев Бизнес Груп ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Илиев Бизнес Груп ЕООД да провери точността на личните данни;
- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Илиев Бизнес Груп ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Илиев Бизнес Груп ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Илиев Бизнес Груп ЕООД:

- да поискате от Илиев Бизнес Груп ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
- да поискате от Илиев Бизнес Груп ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от Илиев Бизнес Груп ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

- обработването на данни за целите на директен маркетинг;
- обработването на данни за целите на профилиране.

Илиев Бизнес Груп ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Илиев Бизнес Груп ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Илиев Бизнес Груп ЕООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Илиев Бизнес Груп ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Илиев Бизнес Груп ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Илиев Бизнес Груп ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, Илиев Бизнес Груп ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Илиев Бизнес Груп ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения.

 

Мерки за сигурност и защита

Илиев Бизнес Груп ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Илиев Бизнес Груп ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Илиев Бизнес Груп ЕООД е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg